top of page

Algemene voorwaarden

Welkom op de pagina met onze algemene voorwaarden. Hier vindt u uitgebreide informatie over de regels en bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten en website. Wij staan klaar om uw vragen hierover per e-mail te beantwoorden.

Bij het boeken van een opdracht gaat u akkoord met de algemene voorwaarde van HorizonEye, te vinden op deze pagina.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HorizonEye en een Opdrachtgever waarop HorizonEye deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offertes en Dienstverlening
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staat de dienst beschreven. Bij de opdracht zijn de video's en foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 5 dagen na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het tarief en de afhandeldatum van de betaling.

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Levering beelden

Na voltooiing van de opnamen zal HorizonEye binnen 10 werkdagen de bewerkte drone beelden aan de klant leveren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de klant een spoedlevering wenst, dient dit vooraf te worden overeengekomen.

Leveringsmethode
De drone beelden worden standaard digitaal geleverd via een downloadlink, e-mail, of een cloudopslagdienst zoals Dropbox, Google Drive, of een vergelijkbare dienst.

Feedback en Goedkeuring
De bewerkte beelden worden binnen 10 werkdagen na de datum van de opdracht geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Dit is de eerste versie die wordt aangeleverd (V1), en deze video zal in 1080P worden verzonden. Het is nu aan de opdrachtgever om de video te beoordelen. Als er feedback is op de video, zullen wij dit binnen 5 werkdagen verwerken en vervolgens een V2 opsturen. Wanneer de video geheel naar wens is, wordt de 4K-video verzonden. Hierbij wordt ook een extra video toegevoegd als social media short, waarbij de beeldverhouding is aangepast.

Artikel 3 Reservering en Annulering

Klanten kunnen diensten reserveren via onze website, telefonisch of per e-mail. Reserveringen worden bevestigd zodra de klant een bevestigingsbericht van ons ontvangt. Voor de dienstverlening hoeft geen aanbetaling gedaan te worden. Op de overeenkomst zal de betalingstermijn genoemd staan.

Annuleringen door de Opdrachtgever
Annuleringen kunnen schriftelijk (per email) of telefonisch worden doorgegeven. Annuleringen meer dan 7 dagen voor de geplande dienst zijn kosteloos. Bij annuleringen van minder dan 7 dagen voor de geplande dienst is de klant 50% van het totale bedrag verschuldigd. Indien de klant niet verschijnt (tenzij schriftelijk anders afgesproken) op de afgesproken datum en tijd zonder voorafgaande annulering, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Annulering door HorizonEye
HorizonEye behoudt zich het recht voor om diensten te annuleren of te herplannen in geval van ongunstige weersomstandigheden die de veiligheid van de vlucht kunnen beïnvloeden. In dit geval worden geen annuleringskosten in rekening gebracht en wordt een nieuwe datum overeengekomen.
In geval van overmacht, waaronder natuurrampen, pandemieën, overheidsmaatregelen, en andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van het HorizonEye, kunnen wij de dienst annuleren of herplannen zonder aansprakelijkheid.

Artikel 4 Gebruik van Opnamen en Materiaal

Alle opnamen en materialen (foto's, video's, etc.) die door het drone piloot worden gemaakt, blijven eigendom van HorizonEye totdat de volledige betaling door de klant is ontvangen. Na volledige betaling gaat het eigendom over op de klant.

Gebruik door HorizonEye
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, behoudt HorizonEye zich het recht om de opnamen en materialen te gebruiken voor eigen promotionele en marketingdoeleinden, zoals het tonen van werkvoorbeelden op de website, sociale media en andere marketingmateriaal.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verleent de klant HorizonEye toestemming om de opnamen te gebruiken zoals beschreven in artikel 4. Indien de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van bepaalde opnamen, dient dit schriftelijk te worden aangegeven voor aanvang van de dienstverlening.

Gevoelige informatie
HorizonEye zal alle redelijke maatregelen nemen om te zorgen dat vertrouwelijke informatie die tijdens de dienstverlening wordt verzameld, beschermd blijft. Vertrouwelijke informatie zal niet zonder toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

Bewaring en Archivering
HorizonEye bewaart de originele opnamen en materialen gedurende een periode van 6 maanden na de voltooiing van de dienstverlening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Na de bewaringstermijn behoudt HorizonEye zich het recht voor om de opnamen te archiveren of te verwijderen. De klant wordt geadviseerd om eigen back-ups te maken van ontvangen opnamen en materialen.

Aansprakelijkheid
HorizonEye streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit, maar kan geen absolute garantie geven met betrekking tot kleur, helderheid of andere visuele aspecten van de opnamen die kunnen variëren door technische beperkingen en externe omstandigheden.

Artikel 5 Weersomstandigheden

HorizonEye behoudt zich het recht voor om de weersomstandigheden te beoordelen en te bepalen of deze geschikt zijn voor de uitvoering van de dienstverlening. Dit omvat maar is niet beperkt tot wind, regen, mist, en andere weersomstandigheden die de veiligheid van de vlucht kunnen beïnvloeden.
In geval van ongunstige weersomstandigheden die de veiligheid of kwaliteit van de opnamen kunnen beïnvloeden, behoudt HorizonEye zich het recht voor om de dienstverlening te annuleren of te herplannen. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de annulering of herplanning.
Bij annulering vanwege ongunstige weersomstandigheden worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Indien mogelijk wordt een nieuwe datum overeengekomen zonder extra kosten voor de klant.
bottom of page